Sempatik hamile erkekler

04 Mayıs 2014 Pazar, 22:57
Reklam

Diğer adı “sempatik hamilelik” olan Kuvad Sendromu, erkeğin hamilelikte eşiyle bütünleşmesi anlamına geliyor. Ne kadar gerçektir bilinmez ama bu sendromu yaşayan erkekler de, eşleri gibi bulantı, kusma, iştah artma, kilo alma gibi problemler yaşıyorlar Bahçeci Kadın Sağlığı Merkezi’nden Uzm. Psikolog Işıl Ertüzün, bu sendromu anlatıyor.

Kuvad sendromu nedir?

“Couvade (kuvad) sendromu bir erkeğin hamileliğin çeşitli belirtilerini yaşadığı durumun genel adı. Fransızca’da “kuluçkaya yatmak” anlamına gelen “couver” kelimesinden gelen “couvade” tanımı ilk kez 1865’te İngiliz Antropolog Edward Taylor tarafından ilkel kabilelerde gördüğü bazı gelenek ve tabuları anlatırken kullanılıyor. Erkek, eşinin hamileliği sırasında, doğum esnasında ya da doğum sonrasında bazı ritüeller uyguluyor, özel yemekler yiyor, özel kıyafetler giyiyor, ya da bazı davranışlarına sınırlama getiriyor. Bunların arasında en sık rastlanan gelenek, bebeğin doğaüstü güçlere maruz kalmaması için, anne doğum yaptığı esnada babanın bir yatağa yatıp, sanki doğumu karısı değil kendisi yaparcasına doğurma durumunun acılarını çekmesi. Böylece kötü ruhların ve büyülerin bebeğe yönelmesini engelliyor, bir anlamda bu doğaüstü güçlerin dikkatini dağıtıyor. Bu gelenek modernleşme ve sanayileşme öncesinde dünyanın pek çok bölgesinde görülüyor.
Günümüzde “couvade” bir gelenek değil, bir belirtiler bütünü anlamına gelecek şekilde “sendrom” olarak tanımlanıyor. Bir diğer adı “sempatik hamilelik”. Burada “sempatik” kelimesi gündelik olarak kullanıldığı “sevimli” anlamında değil, Eski Yunanca’dan geldiği şekliyle “beraber hissetme” anlamında kullanılıyor. Yani bir nevi duygudaşlık hâli. Erkeğin, eşiyle birlikte bebeklerini beklerken, eşinin yaşadığı bir takım hamilelik sıkıntılarını yaşaması durumu. Özellikle sindirim sorunları, bulantı, kusma, karın ağrısı, şişkinlik, iştah ve kilo değişiklikleri görülüyor, eski cilt yaralarından sıkıntı çekmek, diş ağrısı ve bacaklarda ağrı gibi şikâyetlere rastlanıyor. Araştırma sonuçları bebek bekleyen babaların yüzde 23 civarının bu tip belirtilerle doktora başvurduğunu, fakat yapılan tetkiklerin altta yatan fiziksel bir problemi işaret etmediğini gösteriyor. Yani erkekler hamile olmadıkları hâlde, eşlerinin hamileliğiyle hemhâl oluyor diyebiliriz.

Peki bu nasıl oluyor? Eşi hamile olan erkek, nasıl oluyor da eşinin hamilelikte doğal olarak yaşadığı sıkıntıları kendisi de çekiyor?

Önce hamile olmadığı halde kendisini hamile sanma durumu, yani yalancı gebeliği inceleyelim. Bir erkek hamile kalamaz, fiziksel olarak yapısı buna müsait değildir, fakat kendisini hamile sanabilir. Aynı şekilde kadınlarda da hamile olmadığı halde kendisini hamile sanma durumu söz konusu olabilir.
Yalancı gebelik tanımını ilk kez M.Ö. 300’lü yıllarda Hipokrat’tan duyuyoruz. Hamileliğin neredeyse bütün semptomlarının görülebildiği bir durum: âdet düzensizliği ya da âdet olmama hâli (amenore), karnın şişmesi ve büyümesi, göğüslerde büyüme ve şekil değişikliği, meme uçlarında renk değişikliği, süt salgılama, iştah artışı, kilo artışı, sabah bulantı ve kusmaları, karnı öne çıkararak beli tutarak yürüme vs. Kişi kesinlikle hamile olduğuna inanır, hatta bazı durumlarda doğum sancısıyla hastaneye koşar, doğum kasılmaları yaşar, fakat hamile olmadığı gibi doğum da yapamaz. Bu durumun en ünlü örneklerinden biri, iki kez yalancı hamilelik geçiren İngiltere Kraliçesi Mary Tudor.
Batı’da ortalama 22000 doğumdan 1 ilâ 6 kadarının yalancı gebelik olduğu görülüyor. Afrika’da yapılan araştırmalar infertilite tadavisine gelen hastaların 160’ta 1 kadarının bu tanıyı aldığını göstertiyor. Yaş aralığı 20- 44 arasında yoğunlaşıyor.

Neler yalancı hamileliğe yol açıyor?

Yalancı hamileliğe nelerin yol açtığı konusunda pek çok açıklama girişimi var. Psikolojik faktörler ve üreme sisteminin hormonal değişiklikler aracılığıyla birbiriyle etkileşim içinde olması üzerinde en çok durulan açıklama şekli. Psikolojik faktörler iki şekilde etkili olabiliyor: Birinci grupta, çok kuvvetli bir hamile kalma arzusu ve beraberinde bundan duyulan yoğun kaygının bilinçdışı süreçleri hareketlendirmesi ve karmaşık nöroendokrin mekanizmaları ile ilişkiye girmesi yalancı gebeliğe yol açıyor. Bu, depresyonda, infertilite durumunda, ikinci evliliklerde, arka arkaya kürtaj geçirme, jinekolojik operasyonlar sonrasında ya da kadının erkeği evliliğe ikna etmek istediği durumlarda görülen yalancı gebelik mekanizmasını açıklıyor. İkinci grupta yalancı gebelik yine hamile olma arzusuyla birlikte, duyusal uyaranları yanlış algılama ya da yanlış yorumlama sonucunda ortaya çıkıyor; hastalar karın şişliği ya da pelvik bölgedeki sıkıntıları hamilelik olarak yorumluyorlar. Nörokimyasal ve hormonal süreçlerle etkileşim halinde bu yanılsama yaşanıyor. Tüp bebek denemelerinde embriyo transferi sonrasında tedavinin yan etkilerini hamilelik olarak yorumlayan kişilerle karşılaşabiliyoruz. Aynı zamanda karın bölgesindeki tümörler, yaşlanma, ya da doğum kontrol ilaçlarının vücudun su tutmasına yol açmasının bir hamilelik yaşanıyormuşçasına algılanması görülebiliyor. Ve bütün bu süreçler erkeklerde de, daha nadir de olsa, ortaya çıkabiliyor. Kadınlarda ve erkeklerde psikotik, yani gerçeklik algısının kaybedildiği durumlara kadar varabiliyor yalancı gebelik durumu.

Peki erkeklerde nasıl hamilelik belirtileri görülüyor?

Couvade sendromuna geri dönersek, bir erkeğin hamilelik sıkıntıları çekmesi, kendisini hamile sanması durumundan çok farklı; erkeğin hamile olduğunu düşünmeksizin ve durumu eşinin hamileliğiyle ilişkilendirmeksizin bu sıkıntıları çektiğini görüyoruz.
Burada baba olma durumunun üzerinde durmak gerekiyor. Bütün toplumlarda baba olma durumu anne olma durumuna göre ikincil addediliyor. Yani anne çocuğu karnında taşıyor, doğuruyor, emziriyor ve bakıyor, babaysa sadece üremeye yardımcı oluyor, bunun ötesinde doğrudan hamilelik, doğum ve bebeğin bakımıyla pek ilgisi yokmuş gibi algılanıyor. Anneler dokuz ay ve hatta çok öncesinden, çocukluklarından itibaren anneliğe kendilerini hazırlıyorlar, babalar ise çocuğu olma durumuyla sanki birdenbire karşılaşıveriyorlar.
Oysa Antropolog Taylor’ın tanımı ve günümüze kadar gelen şekliyle eski toplumlardan bu yana, erkeğin, eşi hamileyken bir takım süreçlerden geçtiğini görüyoruz.

Günümüzde neredeyse bebek bekleyen çiftlerde dörtte bir oranında görülen bu durumu nasıl açıklayacağız? Ve eğer bu sendrom, baba olmaya hazırlanmanın getirdiği bazı maddi ya da manevi sıkıntıların bedende tezâhürüyse, neden strese bağlı başka sıkıntılar değil, hamile kadınların yaşadığı sıkıntılar daha çok görülüyor?

Bazı araştırmacılar kendi çocukluğunda babasından uzak olan baba adaylarında Couvade Sendromu’na daha çok rastlandığını belirtiyorlar. Bireylerin kişisel tarihlerinde, erken çocukluk döneminde anne babalarıyla kurdukları ilişkilerinde, çocukluk fantezilerinde ve eşleriyle ilişkilerinde bu sendromun izini sürmek mümkün. Bilinçdışı bir hamile kalma arzusundan ve bunun çeşitli faktörlerle bileşiminden bahsedebiliriz. Fakat bir yandan da toplumsal süreçleri ele aldığımızda, aile yapısındaki değişimleri ve toplumsal hayata erkek ve kadının nasıl katıldığını incelediğimizde, bireysel süreçlerle etkileşim halindeki sosyokültürel süreçlerin Couvade Sendromu’ndaki etkisini görmek mümkün. Antropolojik araştırmalar erkeklerin giderek artan bir şekilde eşlerinin hamilelik sürecine destek olmayı arzu ettiklerini gösteriyor. Burada Couvade Sendromunun, Couvade ritüellerinin artık uygulanmadığı endüstriyel, modern toplumlarda görüldüğünü hatırlamakta fayda var. Modernleşme ve sanayi devrimi öncesi toplumlarda erkekler zaten bir takım hazırlık ya da kuluçka törenlerini ve ritüellerini yerine getirirken, modern toplumda ritüeller uygulanmaz oldu. Oysa geçiş ritüelleri, bireyin hayatının yeni dönemine geçerken toplumsal olarak da destek bulduğu, yeni dönemin bilinmezliğinin getireceği kaygılarla bir baş etme yöntemi olarak da görülebilir. Aslında bütün toplumlarda yetişkin hayat ilk defa çocuğu olunca geçilen bir yaşam dönemidir. Yetişkinlik ve babalık da bir geçiş aşaması, hazırlığı, hatta tabiri caizse, sancısı gerektirir. Çalışma hayatında erkeğin rolü, doğumların evde değil hastanede yapılması, tıbbi süreçlerin dışında tutulmaları, ameliyathane kapısında bekleme klişesi, erkeği hamilelik sürecinden de, dolayısıyla babalık hazırlıklarından da uzakta bıraktı. Doğum kontrol yöntemleri, tıptaki gelişmeler, her şeyin çok bilimsel halledilmesi eğilimi, hamilelik ve doğumun kontrol edilebilir şeyler olduğu varsayımı, dinin toplumsal hayatın dışına çıkması, eğitim hayatının uzaması ve hatta ergenlik döneminin uzaması gibi pek çok değişiklik, erkekleri bu hazırlık sancısından mahrum bıraktı, ya da farklı sancılardan muzdarip kıldı.

Son dönemde aile içinde baba rolü daha aktif. Bu durum sendrom görülme sıklığını artırıran bir faktör olarak kabul edilebilir mi?

Son yıllarda babalık durumu, aile yapısı ve toplumsal hayat yeniden bir değişim içine girdi. Kadın ve erkek çalışma hayatını paylaştığı gibi ev hayatını da paylaşıyor. Babalar bebeklerinin doğumunda hazır bulunabiliyor, hatta doğum izni alabiliyorlar, bebeklerinin altını temizliyorlar, bu süreçlerin daha çok içinde olmayı arzu ediyorlar. Tıbbi süreçlerde de değişim söz konusu: Sezaryenden tekrar normal doğuma dönüş yaşandı, babalar da hamilelik eğitimlerine katılıyor, nefes egzersizleri öğreniyor ve eskiden problem çıkarmasın diye ameliyathane kapısından içeri alınmazlarken, şimdi doğumhaneye giriyor, eşleri normal doğumun sancısını çekerken onlar da “eşlik” ediyorlar, eşleriyle hemhâl oluyorlar. Belki de hamileliğe karar verme aşamalarından itibaren bu konularla ilgili algıları açılıyor ve bedenlerinde de sözle fazla ifade bulamayan duygulara yer açılıyor. Hamilelik, rahmin çocuğu taşıması süreciyse, belki bu erkekler de babalığa içlerinde bir yer açıyorlar ve onu taşımaya başlıyorlar.
Hamilelik, doğum, aslında hayatın sıradan saydığımız mucizeleri. Bir yandan korkutan, bir yandan arzu edilen geçişler. Her zaman olumlu ya da olumsuz sürprizlere açık, belki de hiçbir zaman tam olarak anlaşılamayacak olan, bilinmeyene bir yer bırakmamız gereken süreçler. Çelişkisiz saf duygular yok bu süreçlerde, ne anneler ne babalar için. Daha ziyade, kuvvetli duyguların iç içe geçmesi söz konusu. Bir kadın da bir erkek de, bebek beklerken ve aile olma aşamasına geçerken ve geçtikten sonra da, pek çok gelgit yaşıyor. Bebek neye benzeyecek, sevecek ve sevilecek mi, başına bir şey gelecek mi, anne ya da baba olmak kendi hayatından neler alıp götürecek, sıkılacak ve kurtulmak isteyecek mi… Bu karmaşık duyguların arasında, uçların ortasında bir yerlerde nasıl dengede olunacak? Bu bilinmezin, korkunun ve arzunun ifade bulmasına ihtiyacımız var. Yoksa belirtiler, türlü şekle bürünüp içimizde bir yerlerde sıkıntı yaratacak…”

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...